การฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวเพื่อสร้างสมรรถนะด้านงานมัคคุเทศก์ (เส้นทางจังหวัดเลย)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการ “การฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวเพื่อสร้างสมรรถนะด้านงานมัคคุเทศก์ (เส้นทางจังหวัดเลย)”
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น