สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเตรียมต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและฯ

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
สำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โดยการควบคุมของ อาจารย์รภัสสา ชาติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น